hlavička zpět na hlavní stránku

Hlavní strana

Naše mateřská škola je zařízení rodinného typu s alternativními prvky.

Chceme navázat na ty nejlepší, léty prověřené tradice dobré a funkční „velké rodiny“, kde se mají všichni rádi a pomáhají si.

Co si představit pod pojmem alternativní prvky? Hledáme a necháme se inspirovat přínosnými prvky jednotlivých alternativních směrů. V Montessori pedagogice se nám líbí myšlenka „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ - motto Marie Montessori. A úžasné pomůcky na seznamování dětí s velikostmi, tvary, čísly. Je to tedy „hravá matematika“, která děti velmi baví. Poznávání přírody a prostředí kolem nás má tato alternativní pedagogika nápaditě zpracované do pro děti zajímavých projektů. V této oblasti poznávání lze najít podobu s dalším alternativním směrem Waldorfskou pedagogikou. Její motto je „Svět je dobrý“ – představitel Rudolf Steiner. A myslíme si, že tak by to děti měly s naší pomocí cítit. Tento alternativní směr hodně využívá výtvarných činností dětí, výtvarného experimentování, písniček, pohádek a dramatizace. Když tedy spojíme prvky Montessori pedagogiky, která hodně podporuje intelektuální rozvoj dětí a prvky Waldorfské pedagogiky, která je více zaměřená na estetický a emocionální rozvoj dětí, získáme variantu klasické pedagogiky „Škola hrou“ – myšlenka J. A. Komenského, s jiným, současným přístupem.

Cílem naší předškolní výchovy je zabezpečit optimální harmonický fyzický a psychický rozvoj dětí od tří do šesti let, včetně poznávacích funkcí, v souladu s jejich věkovými možnostmi a zvláštnostmi a zabezpečit uspokojování biologických a psychických potřeb dětí tak, aby v šestém roce svého života byly připravené na plynulý a úspěšný přechod ze školy mateřské do prvního ročníku školy základní.

Mateřská škola je od 1. 1. 1999 zařazena v síti škol MŠMT a od 1. 4. 2006 zapsána do školského rejstříku Ústeckého kraje.

Naše prostory

Objekt nové mateřské školy v ulici Odboje v Litoměřicích je provozu od srpna 2012. Mateřská škola je nadstandardně vybavena a poskytuje nadstandardní služby

vizualizace
 • podlahové vytápění v hernách a v ostatních prostorách
 • akustické podhledy v hernách
 • velké plochy denního osvětlení
 • krytý zahradní altán
 • z každé herny přímý výstup do školní zahrady
 • atypické osvětlení v hernách
 • rodiče dětí budou mít k dispozici vlastní přístupový čip k hlavnímu vstupu
 • parkovací plochy v blízkosti MŠ
 • po dohodě možnost alternativního stravování dětí
 • jídlo jw vydáváno samoobslužnou formou
 • kapacita 25 dětí

vizualizace vizualizace
© 2012 www.skolkalitomerice.cz | mapa stránek